עבור לתוכן
  • צור חשבון

המובילים


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/28/19 in all areas

  1. 1 point
    Eliz ז''ל

    - יום הולדת 18! -

    אוקיי בואו נעשה את זה זריז יום הולדת 18, הפעם השישית שאני מכריז פה על יום הולדת, מסורת לא שוברים הייתה שנה חוויתית וזריזה ביותר, מאוד שונה מן האחרות בעיקר בנקודה של אחריות עצמאיות ובגרות . 🙂 משום מה תמונות כבר לא נתמכות בפורום הזה
×