הצעה שתפורסם ללא טופס זה, תנעל.   טופס הגשת הצעה/רעיון         חובה לעשות את זה כסקר עם 2 אפשרויות: - בעד  - נגד   *בהצעת פוקימון חובה לצרף ג'יף קדמי וג'יף אחורי (את הג'יפים אין לחשוף בפומבי, אלא בפרטי של אחד מחברי הצוות). אופציונאלי: gif מוזהבים, סטאטים, אלמנטים, מתקפה חדשה. וזה הכל.   תודה לכל מציעי הרעיונות.