פוקימון

אורחים יקרים, ברוכים הבאים לעולם הפוקימון!

התחילו את המסע שלכם בעולם הפוקימון ולכדו מעל 700 פוקימונים שונים, הכירו חברים חדשים והלחמו מול מאות מאמנים שונים מכל הארץ!
מידע על מצבי פוקימונים

bashful

התקפה: 1.0
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.0

lonely

התקפה: 1.1
הגנה: 0.9
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.0

adamant

התקפה: 1.1
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 0.9
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.0

naughty

התקפה: 1.1
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 0.9
מהירות: 1.0

brave

התקפה: 1.1
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 0.9

bold

התקפה: 0.9
הגנה: 1.1
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.0

docile

התקפה: 1.0
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.0

impish

התקפה: 1.0
הגנה: 1.1
התקפה מיוחדת: 0.9
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.0

lax

התקפה: 1.0
הגנה: 1.1
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 0.9
מהירות: 1.0

relaxed

התקפה: 1.0
הגנה: 1.1
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 0.9

modest

התקפה: 0.9
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.1
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.0

mild

התקפה: 1.0
הגנה: 0.9
התקפה מיוחדת: 1.1
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.0

hardy

התקפה: 1.0
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.0

rash

התקפה: 1.0
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.1
הגנה מיוחדת: 0.9
מהירות: 1.0

quiet

התקפה: 1.0
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.1
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 0.9

calm

התקפה: 0.9
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.1
מהירות: 1.0

gentle

התקפה: 1.0
הגנה: 0.9
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.1
מהירות: 1.0

careful

התקפה: 1.0
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 0.9
הגנה מיוחדת: 1.1
מהירות: 1.0

serious

התקפה: 1.0
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.0

sassy

התקפה: 1.0
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.1
מהירות: 0.9

timid

התקפה: 0.9
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.1

hasty

התקפה: 1.0
הגנה: 0.9
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.1

jolly

התקפה: 1.0
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 0.9
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.1

naive

התקפה: 1.0
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 0.9
מהירות: 1.1

quirky

התקפה: 1.0
הגנה: 1.0
התקפה מיוחדת: 1.0
הגנה מיוחדת: 1.0
מהירות: 1.0
השחקן שלך

הרשם עכשיו למשחק כדי לראות את פרטי השחקן שלך!